Wydrukuj to Strona

Stowarzyszenie

bannerStowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych i Kulturalnych PRO PERSONA powstało w dniu 14 grudnia 2012 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w  społeczno – kulturalno – artystyczny rozwój ziemi jędrzejowskiej. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną włączyć się w realizację celów stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do nadawania działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej w naszym mieście i kraju nowego kształtu i nowych jakości.

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna i kulturalna w zakresie edukacji teatralnej, literackiej, muzycznej i filmowej, rozwoju i promocji ruchu artystycznego, upowszechniania kultury i sztuk oraz:

 1. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
 2. rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na rynku pracy, w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. wspieranie osób niepełnosprawnych w ich aktywizacji zawodowej;
 4. wyrównywanie szans rozwoju i edukacji między mieszkańcami miast i wsi, uboższych i bogatszych rejonów kraju;
 5. rozwój intelektualny i zawodowy społeczeństwa z obszarów wiejskich;
 6. działalność charytatywna, w tym udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 7. dbałość o miejsce i rangę kultury wysokiej, szczególnie kultury teatralnej w życiu społecznym,
 8. inspirowanie rozwoju i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne w zdarzeniach kulturalnych,
 9. ułatwienie dostępu i umożliwianie zapoznawania się z bieżącym nurtem kulturalnym obecnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach Europy i świata,
 10. utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie inicjatyw kulturalnych z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, ośrodkami kultury i sztuki oraz stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych,
 11. wspieranie wartościowych zjawisk artystycznych inicjowanych przez członków Stowarzyszenia,
 12. prowadzenie działalności edukacyjnej i samokształceniowej,
 13. rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtowanie gustów i wrażliwości estetycznej widzów.

Permalink do tego artykułu: http://pro-persona.pl/przykladowa-strona/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress